คือ การใช้คลื่นกระแทกแบบอ่อนๆ เพื่อช่วยกระตุ้นให้ร่างกายฟื้นฟูเนื้อเยื่อ
และหลอดเลือดเก่า และมีการสร้างหลอดเลือดใหม่

 ประโยชน์

  • ช่วยฟื้นฟูเนื้อเยื่อและหลอดเลือดบริเวณอวัยวะเพศ ให้การแข็งตัวได้ดีขึ้น

เหมาะกับใคร

  • คนที่มีปัญหาเรื่องการแข็งตัว สามารถใช้ร่วมกับวิธีอื่น เพื่อให้ประสิทธิภาพในการรักษาดีขึ้น

ช่องทางการติดต่อเรา

2021/03/31 23:57:57

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี!

ส่ง E-Mail ไปยัง Dr.Story Clinic