โปรแกรมการตรวจสุขภาพ ที่ช่วยหาความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต

เทคนิคการตรวจสุขภาพรูปแบบใหม่ ที่ช่วยประเมินความเสี่ยงของการเกิดโรคในอนาคต เพื่อช่วยดูแลสุขภาพ และวางแผนการรักษาได้อย่างตรงจุด

 

เพราะการตรวจหาสาเหตุของโรคที่แน่ชัด จะส่งผลดีต่อการรักษา

LIVE BLOOD ANALYSIS

เป็นการตรวจวิเคราะห์ส่วนประกอบของเม็ดเลือด เพื่อตรวจดูลักษณะของเม็ดเลือดแดง เม็ดเลือดขาว น้ำเลือดซึ่งจะแสดงให้เห็นถึงสภาวะที่แท้จริงของร่างกาย

เพราะเลือดคือสิ่งที่ช่วยลำเลียงสารอาหาร และสารที่จำเป็นต่างๆ เพื่อส่งไปยังแต่ละเซลล์ภายในร่างกาย
โดยวิเคราะห์จากผลของการเจาะเลือดที่ปลายนิ้ว

เพื่อตรวจเพื่อประเมินความเสี่ยงในการเกิดโรคและความเสื่อมในระดับเซลล์เม็ดเลือด และยังตรวจหาสารพิษตกค้าง

เช่น สารโลหะหนัก ภาวะเลือดที่ผิดปกติ ความผิดปกติของระบบย่อยอาหาร
และระบบภูมิแพ้ต่างๆภายในร่างกาย

BIO SCAN

การตรวจสุขภาพระดับเซลล์ เพื่อตรวจคัดกรองการทำงานของเซลล์แต่ละอวัยวะในเบื้องต้น
เพื่อดูความเสี่ยง และประเมินการเกิดปัญหาสุขภาพที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในอนาคต
ไม่ว่าจะเป็น ส่วนประกอบต่างๆในร่างกาย เช่น สารน้ำ ปริมาณกล้ามเนื้อ ปริมาณไขมัน
ระดับเกลือแร่ที่สำคัญ ระดับฮอร์โมน สมดุลของสารสื่อประสาทและการทำงานของระบบประสาทอัตโนมัติ
เพื่อนำไปสู่การส่งตรวจที่จำเพาะแม่นยำและการรักษาที่เหมาะสมที่แก้ไขปัญหาให้ กับคนไข้ได้อย่างตรงจุด
โดยไม่ต้องเจาะเลือด ไม่ต้องอดน้ำ อดอาหาร หรือเตรียมตัวให้วุ่นวาย

DOCTOR CONSULTATION

ปรึกษาแพทย์ เพื่อช่วยวิเคราะห์ผลตรวจ และให้คำแนะนำแนวทางในการรักษา การดูแลสุขภาพ
ที่สามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน เพื่อให้มีสุขภาพที่ดี อย่างยั่งยืน
พร้อมทั้งช่วยวางแผนโปรแกรมการฟื้นฟู ดูแล และป้องกันการเกิดโรคในอนาคตเฉพาะบุคคล
โดยมีการติดตามผลภายหลังการรักษา และให้คำปรึกษาอย่างต่อเนื่อง

การเตรียมตัว เพื่อเข้ารับการตรวจสุขภาพ

 นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ หากมีอาการเจ็บป่วย เช่น ไม่สบาย เป็นไข้ ท้องเสีย
แนะนำให้เลื่อนนัดตรวจออกไปก่อน เพราะมีโอกาสทำให้ผลคลาดเคลื่อนได้
สามารถเข้ารับการตรวจได้โดยไม่ต้องงดน้ำ และอาหาร

ช่องทางการติดต่อเรา

2021/03/31 23:57:57

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี!

ส่ง E-Mail ไปยัง Dr.Story Clinic