ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

ขั้นตอนการปรึกษากับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ

– ซักประวัติ

– ตรวจเช็คร่างกาย

– ทำแบบประเมินปัญหาสุขภาพ และระดับความรุนแรงของอาการ

ช่องทางการติดต่อเรา

2021/03/31 23:57:57

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี!

ส่ง E-Mail ไปยัง Dr.Story Clinic