นับถอยหลังระยะเวลากิจกรรม
2022/02/28 23:59:59

ต้องการรับโปรโมชั่นตอนนี้ คลิกเลย!

ลงทะเบียนตรวจสุขภาพฟรี!

ส่ง E-Mail ไปยัง Dr.Story Clinic
  • สำหรับลูกค้าใหม่ที่โอนชำระเงินผ่านช่องทางออนไลน์เท่านั้น
  • สำหรับคอร์ส (1,799 บาท)เท่านั้น : ชำระเงินมัดจำ 500 บาท เพื่อทำการจองสิทธิ์
  • โปรโมชันนี้จำกัด 1 ท่านต่อ 1 สิทธิ์
  • ไม่สามารถยกเลิก แลกเป็นเงินสด หรือใช้ร่วมกับโปรโมชั่นอื่นได้
  • แพคเกจมีอายุ 60 วันนับตั้งแต่วันที่ทำการจอง
  • กรุณาจองคิวเข้ารับบริการล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

  ช่องทางการติดต่อเรา